Wednesday, November 10, 2010

Munshi Abdullah

Abdullah bin Abdul Kadir (1796-1854), juga dikenali sebagai Munshi Abdullah, adalah seorang penulis Melayu. Beliau lahir di Melaka dan meninggal di Jeddah, maka sebahagian daripada Empayar Uthmaniyyah (sekarang di Arab Saudi).

Munshi bererti "guru" atau "pendidik".
Abdullah Munshi adalah cucu-besar seorang peniaga Arab Hadhrami, dan juga mempunyai Tamil dan sebahagian kecil, keturunan Melayu Kerana latar belakang etnik dan agama, orang Melayu akan merujuk kepadanya sebagai Jawi Peranakan. atau Jawi Pekan.

Munshi Abdullah mengikuti jalur kerjaya ayahnya sebagai penterjemah dan guru pegawai kolonial di kepulauan Melayu, terutama Inggeris dan Belanda.

Abdullah dikenali sebagai pengkritik gigih dari sistem politik Kerajaan Melayu ("kerajaan"). Dia berhujah bahawa sistem dari Kerajaan itu merugikan individu Melayu sebagai itu merupakan halangan atas pembaikan sosial orang Melayu. Sultan Melayu dianggap sebagai seseorang yang egois tanpa peduli terhadap rakyatnya sejauh mereka diperlakukan seperti binatang daripada manusia.

Gagasan modernitas dan mengupayakan yang terbaik di antara masyarakat Melayu berasal dari idea-ideanya dan kritik menyengat dari pemerintahan Melayu kuno Kerajaan. Di bawah Kerajaan, orang Melayu tidak diberi pendidikan dan kerananya mereka mudah ditindas. Tanpa pendidikan, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mempersoalkan ketidakadilan yang dijatuhkan kepada mereka dan tidak boleh mengambil inisiatif untuk lembaga perubahan dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Walaupun hukuman mungkin berlebihan, tuduhan Munshi Abdullah tidak tanpa dasar. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai wartawan Malaya pertama, mengambil sastera Melayu keasyikan dengan rakyat-cerita dan lagenda menjadi keterangan sejarah yang tepat.

Munshi Abdullah menulis Hikayat Abdullah Munshi (The Tale of Guru Abdullah), yang tetap menjadi rujukan handal dan tepat tentang sejarah Melayu awal hingga ke hari ini.

No comments:

Post a Comment