Tuesday, October 12, 2010

Pendekatan dakwah kepada belia part kedua

Satu pendekatan paling berkesan untuk mengubati masalah social dan jenayah ialah melalui penghayatan ajaran agama. Kefahaman terhadap ajaran agama adalah banteng paling ampuh untuk mempertahankan diri dari pengaruh negative. Usaha mendekatkan golongan belia kea rah amalan beragama menmerlukan penyertaan semua pihak. Kita memerlukan lebih ramai individu dan kumpulan yang bersedia memainkan peranan sebagai pendakwah. Pergerakan dakwah yang lebih menyeluruh kepada golongan belia dan secara konsisten dapat membantu menangani masalah di timbul golongan belia sekarang..

Pengertiaan dakwah ialah mengajak , menyeru memimpin dan menbantu diri sendiri dan orang lain agar bersama-sama menghayati ajaran islam dengan melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Dakwah adalah satu keperluaan bagi setiap orang, terutama bagi orang yang berisiko terpengaruh dengan budaya negatif. Individu yang ingin melaksanakan tugas dakwah tidak semestinya berjanggut, berserban atau berketayap dan berjubah. Pakaian tidak melambangkan kedudukan dan kemampuaan. Semua orang layak berdakwah mengajak orang melakukan kebaikan dan menjauhi amalan bertentangan kehendak agama mengikut kemampuaan masing-masing

No comments:

Post a Comment